Apostil Nedir? Nerede Yaptırılır?

Apostil Nedir, Apostil Nerede Yapılır

Apostil Nedir?

Apostil, öncelikle yeminli tercümesi ve ardından tercümanın bağlı bulunduğu noterlik tarafından onayı yapılmış olan resmi bir belgenin yurtdışında geçerli olabilmesi için yapılan tasdik işlemidir. Apostil tasdiki için mutlaka belgenin tercüme edilmiş ve noter onayı yapılmış olması gerekmektedir. Konsolosluğa verilecek olan veya yurtdışına çıkacak birçok resmi belge, apostil işleminden geçmektedir.

Apostil Tasdiki Nasıl ve Nerede Yaptırılır?

Valilikler, kaymakamlıklar ve ağır ceza mahkemeleri (adli belgeler için) apostil tasdik işlemini yapmaktadırlar. Kimi tercüme büroları, noter onayı ve apostil tasdik işlemlerinin takibini ücretsiz olarak sizin adınıza gerçekleştirmektedir.

Hangi Belgeler İçin Apostil Tasdiki Gereklidir?

Pasaport, diploma, ehliyet, evlilik cüzdanı, adli sicil kaydı, vekâletname, nüfus kayıt örneği gibi evraklar için noter onayı ve apostil tasdiki istenmektedir.